Vinkova B.V. (‘Vinkova’) heeft dit privacybeleid opgesteld omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van persoonlijke gegevens van klanten, werknemers, relaties en bezoekers van onze website. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw privacy.

Wij informeren u over de soorten verwerkingen en doeleinden, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welk doel verzamelt Vinkova uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Sommige persoonsgegevens verwerken we omdat we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Communicatie met degene die persoonsgegevens verstrekt.
 • – Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten.
 • – Het beheer van onze website.
 • – Relatiebeheer.
 • – Marketing- en managementdoeleinden.
 • – Sollicitatieprocedures.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden op grond van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van Vinkova.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Sommige aanvullende gegevens zijn wenselijk om te verstrekken, omdat we u met behulp van deze gegevens beter van dienst kunnen zijn. Sommige gegevens moeten we op grond van een wet verwerken.

Van algemene relaties blijven de gegevens die wij verzamelen beperkt tot n.a.w. gegevens, een persoonlijk e-mailadres en een telefoonnummer. Daarnaast registreren wij informatie over uw activiteiten op onze website. Wanneer u klant bij ons bent vereist de wet dat wij aanvullend klantonderzoek doen en meer informatie vastleggen.

Wij verwerken de navolgende gegevens wanneer u klant bij ons bent:

 • – NAW gegevens, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens.
 • – Eventueel geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
 • – Wanneer u binnen het Vinkova team gaat werken:
 • – Gegevens omtrent sollicitatie zoals CV, werkervaring, referenties, getuigschriften etc.
 • – Uw nationaliteit, uw BSN-nummer, ID bewijs.
 • – Gegevens die nodig zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of op een andere manier achterlaat op onze website. Ook verzamelen we uw gegevens vanaf het moment dat u zich bij ons inschrijft of zich bij ons aanmeldt, omdat u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bewaartermijn gegevens

Vinkova zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vinkova bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan de optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Technische informatie en cookies

We verzamelen en verwerken gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van onze bedrijfsvoering, voor websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. We zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. Met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening, om de door u aangevraagde informatie te leveren, of wanneer we wettelijk hiertoe worden verplicht.

Wij maken op de website gebruik van webstatistieken cookies waaronder van Google Analytics. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van de Vinkova website en stelt ons in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Een Cookie registreert geen persoonlijke gegevens die naar u als persoon zijn te herleiden. Indien we met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacybeleid.

Google

Wij gebruiken de Google Analytics dienst om rapportages te krijgen over het gebruik van de Vinkova website. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en het IP adres van uw computer wordt niet meegegeven. Google archiveert deze informatie op haar servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Verwijzing naar derden

We maken op onze website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij onze website en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Geheimhouding

Vinkova gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De medewerkers van Vinkova die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behalve als wet- of regelgeving hen verplicht tot het doen van mededelingen.

Inzage en correctie van uw gegevens en overige rechten

Vinkova kan op verzoek een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen per email op glas@vinkova.com. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar glas@vinkova.com. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, reageren op uw bezwaar. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Vinkova.

Wijzigingen privacy beleid

Dit Privacybeleid kan door Vinkova van tijd tot tijd veranderd worden, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring: Neemt u dan contact met ons op nummer 035-6949324 of glas@vinkova.com

Bel ons!

Wij zijn per telefoon te bereiken op +31-(0)35 6949324

Mail ons!

Wij zijn via de mail te bereiken op glas@vinkova.com

Staat het door u gewenste artikel er niet bij neem dan contact met ons op. We kunnen u vast en zeker verder helpen. Klik hier voor onze contact informatie